Thứ Năm 15/04/2021 

Chuyên đề - Chuyên mục >> Xây dựng Đảng

Đại hội XIII của Đảng: Sự mong chờ và niềm tin của nhân dân
Cập nhật lúc 08:49 28/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được toàn dân và toàn quân chờ mong và tin tưởng vào những mục tiêu chiến lược, những biện pháp đúng đắn mang tính đột phá mà Đảng đưa ra cho nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng và đồng lòng ủng hộ

Bà Phạm Thị Tuất, Phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo dõi bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội XIII, bà Phạm Thị Tuất, Phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM, bày tỏ tâm đắc, trước tiên là nội dung: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị cùng với ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cùng với sức mạnh ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, nhằm đưa đất nước tiến lên theo định hướng XHCN.

Bà Phạm Thị Tuất cho rằng, đây là những vấn đề then chốt, nếu Đảng không quyết tâm, không kiên định thì Đảng sẽ mất niềm tin với nhân dân. Bài học xây dựng Đảng, chống tham nhũng, phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế như vừa qua được nhân dân quan tâm ủng hộ vì ý Đảng hợp lòng dân, đem lại lợi ích cho dân.

Nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho thấy văn kiện của Đảng đánh giá đúng thực tại và chỉ ra hướng đi của đất nước trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Cá nhân bà Phạm Thị Tuất chú ý những vấn đề cơ bản được người đứng đầu Đảng ta nêu ra, như: Quan điểm lấy dân làm gốc, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, vì lợi ích chính đáng của nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt, năng động phù hợp, sáng tạo và trách nhiệm. Kiên định và kế thừa đường lối phát triển kinh tế xã hội. Phát triển bảo đảm định hướng, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ. Nắm bắt tình hình không bị động bất ngờ, kiên trì bảo vệ chủ quyền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, an toàn để phát triển đất nước.

“Tôi nghĩ đó cũng là ý nguyện chung của mọi người dân, là sự tin tưởng của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của Đảng trên con đường hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Nếu bây giờ và sau này, Đảng ta không thực hiện được những mục tiêu nêu trên thì chắc chắn muôn ngàn khó khăn sẽ đến và đất nước ta sẽ đi về đâu?”, bà Tuất chia sẻ.

Qua thực tế tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng nhiệm kỳ vừa qua, cá nhân bà Tuất cảm nhận thấy nhân dân cả nước đang rất phấn khởi, tin tưởng và đồng lòng ủng hộ đường lối bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước của Đảng. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng vượt qua mọi khó khăn thử thách, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã lựa chọn.

“Điều chúng tôi mong muốn nhất hiện nay là: Đảng phải xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, loại trừ ra khỏi Đảng những người tha hóa biến chất. Phải lựa chọn được những người có tài, đức vào bộ máy lãnh đạo đất nước, phục vụ nhân dân thì những mục tiêu, nhiệm vụ như nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày mới trở thành hiện thực. Đó là tâm nguyện của toàn Đảng, toàn dân, là điều mà tôi tâm đắc và tin tưởng ở đại hội Đảng lần này”, bà Tuất nói.

Nghị quyết của Đảng đang đi vào cuộc sống

Ông Trần Thanh Sơn, cán bộ hưu trí khu dân cư số 1 phường Phương Mai, quận Đống Đa,
Hà Nội. Ảnh: VGP/Huy Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cũng bày tỏ phấn khởi với sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Thanh Sơn, cán bộ hưu trí khu dân cư số 1 phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo các cấp uỷ đảng, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, đất nước ta phát triển toàn diện về mọi mặt kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…

Nhắc lại việc triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Trần Thanh Sơn ghi nhận: Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ vừa qua đã có nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ DN phát triển. Không ít DN tư nhân, các loại hình dịch vụ, kinh doanh của tư nhân được khuyến khích phát triển sôi động.

Bên cạnh đó, theo ông Trần Thanh Sơn, tại các khu dân cư, các trường cấp 1, 2, nhà văn hoá, câu lạc bộ… được xây mới, nâng cấp, tạo cơ sở vật chất tốt cho phát triển giáo dục, thể thao, văn hóa. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội được củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyền làm chủ của nhân dân. Các kết quả đạt được trên có ý nghĩa lớn tạo niềm tin phấn khởi toàn đảng, toàn dân, toàn quân bước vào thời kỳ mới.

Về văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Văn Sơn cho biết, nội dung Văn kiện thể hiện các quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn thể hiện tầm nhìn và tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc, quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội, công bằng ,văn minh.

“Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng lần này sẽ bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gồm những đảng viên có tâm, có tầm, xứng đáng với vai trò của những người đứng đầu, nêu gương, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững”, ông Trần Văn Sơn kỳ vọng.

Tiếp tục phát triển kinh tế đi đôi với an sinh xã hội

Bà Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
Ảnh: VGP/Huy Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Quan sát từ góc nhìn đời sống xã hội, bà Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, cho rằng, đặc điểm chung của nhiều nền kinh tế đang phát triển nhanh là khoảng cách giàu nghèo càng cách xa. Nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chúng ta vừa phát triển kinh tế đồng thời luôn hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Việt Nam đã thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững với nhiều chính sách đặc thù của các địa phương.

“Là người làm công tác phụ nữ, thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia hỗ trợ chị em làm kinh tế, tôi mong muốn, Đảng và Chính phủ thiết kế thêm các cơ chế toàn diện hơn nữa, giúp các địa phương miền núi, khu vực nông thôn phát huy hết mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, tạo ra diện mạo phát triển mới ngang bằng với khu vực đồng bằng và các đô thị. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần; kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh không ngừng ổn định và phát triển, góp phần quan trọng vào sự phồn thịnh chung của đất nước”, bà Lê Thị Hồng bày tỏ.

Bà Lê Thị Hồng cũng cho biết, người dân nghèo đang rất kỳ vọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Quan tâm đến đổi mới sáng tạo khuyến khích người tài

Ông Bùi Trung Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: VGP/Huy Thắng

Còn ông Bùi Trung Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận xét, đường lối lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được nhiều thành công nổi bật, cả trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội và phòng chống đại dịch. Đặc biệt, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên mạnh mẽ, thể hiện qua vai trò của nước ta trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020.

“Là người công tác trong ngành giáo dục, cũng như hướng nghiệp cho các bạn trẻ, tôi đặc biệt phấn khởi khi Đảng, Chính phủ đã quan tâm tập trung đến các động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước một cách bền vững. Đó là đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”, ông Bùi Trung Hải nói.

Ông Hải cho biết ông đặc biệt tâm đắc với quan điểm của Tổng Bí thư định hướng cho công tác lựa chọn nhân sự lãnh đạo khóa tới trong bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Ông kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ tới là những người có tâm, có năng lực lãnh đạo, quyết đoán, hiệu quả, và đặc biệt có tinh thần trách nhiệm cao, thực sự vì nhân dân và vì sự phát triển chung của đất nước.

Theo Nhóm PV
chinhphu.vn

  

VIDEO CLIP

Previous
 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 15

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 14

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 11

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 9

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 8

 • Giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (nCoV 2019)

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 1

 • VOV BACSI24

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 3

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 4

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 13

 • Đánh giặc Corona

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 5

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 7

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 6

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 13

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 12

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 10

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 2

 • THÔNG ĐIỆP 5K

Next


GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Huế mùa mai đỏ

 • Tào Tháo

 • Tha thứ cho anh

 • Bí mật của chồng tôi

Next
Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 4/15/2021 3:16:15 AM
MuaCKBán
AUD 17,198.74 17,372.4617,917.09
CAD 17,944.00 18,125.2518,693.48
CHF 24,447.82 24,694.7725,468.95
CNY 3,456.03 3,490.943,600.93
DKK - 3,643.253,780.08
EUR 26,756.06 27,026.3228,153.82
GBP 30,953.22 31,265.8832,246.07
HKD 2,894.94 2,924.183,015.85
INR - 306.28318.30
JPY 205.61 207.69216.36
KRW 17.78 19.7621.65
KWD - 76,390.0279,387.73
MYR - 5,531.325,647.96
NOK - 2,672.092,783.57
RUB - 303.32337.99
SAR - 6,138.086,378.96
SEK - 2,660.122,771.09
SGD 16,807.42 16,977.1917,509.43
THB 648.11 720.12747.16
USD 22,950.00 22,980.0023,160.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 04:30:51 PM 14/04/2021
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 54.900 55.300
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 51.370 51.970
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 51.370 52.070
Vàng nữ trang 99,99% 50.970 51.670
Vàng nữ trang 99% 50.158 51.158
Vàng nữ trang 75% 36.906 38.906
Vàng nữ trang 58,3% 28.277 30.277
Vàng nữ trang 41,7% 19.699 21.699
qc