Dua Viet Nam thanh trung tam che bien nong san top 10 TG vao nam 2030 hinh anh 1
Dua Viet Nam thanh trung tam che bien nong san top 10 TG vao nam 2030 hinh anh 2

Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 đề ra các mục tiêu: Đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được cơ giới hóa; phát triển chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng được nhu cầu, quy định của thị trường tiêu thụ.

 

Theo vietnamplus.vn