Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình
Chủ Nhật 28/05/2023


Tin trong tỉnh >> Chính trị

Giữ vững và phát huy tinh thần “Con đường sáng” 
Cập nhật lúc 16:14 26/03/2023

Ngược dòng lịch sử báo chí cách mạng Quảng Bình, cuối năm 1930, đầu năm 1931, Chi bộ Nhà lao Đồng Hới bí mật lập tờ “Con đường sáng”, được xem là tờ báo cách mạng đầu tiên của Quảng Bình.

 

Hơn 30 năm sau, trải qua hành trình phát triển với nhiều tên gọi phù hợp trong từng giai đoạn lịch sử, ngày 27/3/1963, Báo Quảng Bình xuất bản số báo đầu tiên, đánh dấu sự ra đời cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. 60 năm qua, đồng hành với sự phát triển của quê hương, đất nước, Báo Quảng Bình đã nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Nghị quyết số 02-NQ/QB, ngày 19/3/1963 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc xuất bản tờ Báo Quảng Bình, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh đã khẳng định: “Tờ báo là một cơ quan tuyên truyền, cổ động và tổ chức tập thể của Đảng đối với quần chúng, là vũ khí mạnh mẽ về chính trị và tư tưởng để thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và nhân dân chúng ta”. Ra đời và hoạt động trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng ngay trong ngày đầu tiên phát hành, Báo Quảng Bình đã đạt con số kỷ lục ở thời điểm đó là 3.500 bản.

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, hòa chung với dòng chảy của báo chí cách mạng cả nước, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là của Tỉnh ủy Quảng Bình, Báo Quảng Bình đã từng bước vươn lên với những bước tiến rất đáng tự hào. Tờ báo đã khẳng định được vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, là công cụ tuyên truyền sắc bén, có hiệu quả, là lực lượng xung kích đi đầu trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Ngay từ khi mới ra đời, Báo Quảng Bình đã cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà bắt tay vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, thực hiện vai trò là tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Vượt qua mưa bom bão đạn trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đội ngũ phóng viên đã đến tận các địa phương, đơn vị để đưa tin, phản ánh, cổ vũ, động viên, khích lệ, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh lập nên những chiến công hiển hách, những trang sử hào hùng của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi” - “Chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi” như Bác Hồ đã từng khen ngợi.

Sau ngày đất nước thống nhất, 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và khu vực Vĩnh Linh hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên, đội ngũ những người làm báo Quảng Bình đã chung tay, góp sức xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên vững mạnh trên hành trình xây dựng và kiến thiết quê hương, đất nước, được Đảng bộ đánh giá cao, bạn đọc và nhân dân tin cậy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí đầu năm 2021

Khi tỉnh nhà trở về địa giới cũ vào năm 1989, Báo Quảng Bình đã nhanh chóng ổn định bộ máy, bắt nhịp nhanh với hào khí tái thiết quê hương, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Báo Quảng Bình đã bám sát các chủ trương, định hướng, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, đưa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, phản ánh đầy đủ, kịp thời, khách quan những diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các phong trào hành động cách mạng của nhân dân. Các tin bài, tác phẩm báo chí của Báo có tác dụng tích cực, hiệu quả trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ; cổ vũ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Bình.

Đặc biệt, hơn một thập kỷ gần đây, với sự ra đời của Báo Quảng Bình điện tử, sự đổi mới về nội dung, hình thức các ấn phẩm của báo; sự đa dạng, thiết thực của các chuyên trang, chuyên mục đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông tin trên các lĩnh vực thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, giải trí... tạo sức ảnh hưởng sâu rộng của tờ báo trong Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên được đào tạo, đào tạo lại, bảo đảm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí cách mạng trong giai đoạn mới. Kế thừa và phát huy truyền thống của tờ báo và các thế hệ đi trước, nhiều phóng viên Báo Quảng Bình tiếp tục giành được nhiều giải thưởng tại Giải Báo chí quốc gia, giải báo chí cấp bộ, cấp tỉnh và về đề tài xây dựng Đảng. Báo Quảng Bình vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất... Điều đó khẳng định những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ những người làm báo Đảng tỉnh nhà qua các thời kỳ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và nhu cầu của bạn đọc, đòi hỏi Báo Quảng Bình phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới sáng tạo, vươn lên thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả của mình. Trước hết, cần chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt hơn nữa công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ với rất nhiều thông tin phức tạp và đa chiều. Tờ báo phải tiếp tục coi trọng việc phát hiện, biểu dương những tấm gương điển hình, tiêu biểu, lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống; đề cập những vấn đề thiết thực, bức xúc mà xã hội quan tâm; tích cực phản bác các quan điểm sai trái, dũng cảm đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ trong việc giữ gìn bản sắc, phát triển văn hóa và con người Quảng Bình.

Báo Quảng Bình phải không ngừng đổi mới tư duy làm báo, quy trình, phương thức xử lý thông tin theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, tin, bài trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đón bắt, định hướng kịp thời nhu cầu của độc giả và xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Bản thân mỗi một cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên phải không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, chủ động, sáng tạo trong nắm bắt, thể hiện thông tin, làm chủ công nghệ; phải thực sự là tấm gương về bản lĩnh, sự trung thực, khách quan, công bằng, luôn vì lợi ích của Đảng, của nhân dân, không ngừng rèn luyện, giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, xứng đáng với sứ mệnh được giao và niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

“Con đường sáng” với ý nghĩa mở ra một tương lai tươi sáng đã khẳng định quyết tâm chính trị của tổ chức Đảng và những người chiến sĩ cách mạng kiên trung trên mặt trận văn hóa, tư tưởng trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Pháp, giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Đã gần một thế kỷ trôi qua từ khi tờ “Con đường sáng” phát hành và tròn 60 năm Báo Quảng Bình thành lập và phát triển, những người làm báo Quảng Bình đã luôn làm tròn sứ mệnh được giao. Hành trình phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn kỳ vọng và tin tưởng đội ngũ những người làm báo Đảng hôm nay sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được, thực sự cầu thị, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Bình, là tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

                                                     

                  

Vũ Đại Thắng
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
VIDEO NỔI BẬT

Xem thêm

Thành phố Đồng Hới mùa lễ hộiGIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Họa mi trong mưa

Next
 
LỊCH TRUYỀN HÌNH  

Chương trình truyền hình 28/05/2023

6h00 Giới thiệu chương trình
6h05 Quảng Bình ngày mới
6h25 Khám phá Quảng Bình: Đình làng Lệ Sơn
6h30 Ký sự sông Dinh - Tập 9: Làng biển cuối sông Dinh
6h45 Nông nghiệp sạch cho cộng đồng
7h00 Phim truyện: Họa mi trong mưa - Tập 46
7h45 Phóng sự: Đậm tình hạt muối Bạc Liêu
8h00 Khoa học và công nghệ
8h15 Quốc phòng toàn dân
8h30 Phim tài liệu: Khát vọng cất cánh
9h00 Dalat Best Dance Crew 2023 - Phần 1
10h00 Không gian văn hóa nghệ thuật
10h10 Những chuyến đi thú vị: Lễ hội tháp Bà
10h25 Kể chuyện thiếu nhi: Tấm lòng của mẹ
10h40 Điện và đời sống
11h00 Ký sự: Đất và người Thái Bình - Tập 5
11h15 Nông nghiệp sạch cho cộng đồng
11h30 Thời sự
11h45 Địa chỉ văn hóa: Đền Giao Cù
12h00 Phim truyện: Món nợ miền Đông - Tập 7
12h45 Phim tài liệu: Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, nhà lãnh đạo, trí thức có uy tín lớn
13h20 Nhịp sống kinh tế
13h30 Dalat Best Dance Crew 2023 - Phần 1
14h30 Đảng trong cuộc sống hôm nay
14h45 Màu thời gian: Chào sông Mã anh hùng
15h00 Phim truyện: Họa mi trong mưa - Tập 46
15h45 Nông nghiệp sạch cho cộng đồng
16h00 Phim tài liệu: Khát vọng cất cánh
16h25 Kể chuyện thiếu nhi: Tấm lòng của mẹ
16h45 Trang truyền hình địa phương: Lệ Thuỷ phát huy vai trò của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
17h00 Thời sự
17h10 Địa chỉ văn hóa: Đền Giao Cù
17h15 Khám phá Quảng Bình: Đình làng Lệ Sơn
17h30 Phim truyện: Món nợ miền Đông - Tập 7
18h15 Điện và đời sống
18h30 Trang truyền hình địa phương: Hiệu quả từ các mô hình tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn
18h40 Cải cách hành chính
19h00 Tiếp sóng Thời sự VTV
19h45 Thời sự
20h10 Quảng Bình tuần qua
20h15 Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
20h30 Với khán giả xem truyền hình
20h45 Phim truyện: Họa mi trong mưa - Tập 47
21h30 Khám phá Quảng Bình: Đình làng Lệ Sơn
21h35 Nông nghiệp sạch cho cộng đồng
21h50 Khoa học và công nghệ
22h05 Không gian văn hóa nghệ thuật


TRAILER

Previous
  • Truyền hình trực tiếp "Chắp cánh ước mơ"

  • Trailer Điểm hẹn OCOP năm 2023

  • Khám phá Quảng Bình - Bí ẩn Hung Thòong

  • Trailer Giải Báo chí tuyên truyền về An toàn Giao thông tỉnh Quảng Bình năm 2023

  • Trailer Điểm hẹn OCOP số 1 năm 2023

Next
qc qc