'Ninh Binh can tich cuc doi moi manh me tu duy va hanh dong' hinh anh 2Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, 
phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu đề ra, trong đó 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2015-2020 đạt 8,03%/năm, vượt mục tiêu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách tăng nhanh cả nhiệm kỳ đạt 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, hết năm 2020, dự kiến có 106/116 xã (chiếm 91,4%) và 3 huyện là Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới, riêng thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 8 xã và 100 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Du lịch Ninh Bình tiếp tục phát triển năng động, có nhiều sản phẩm du lịch mới, từng bước khẳng định vị trí, thương hiệu trong nước, quốc tế và dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng Công giáo. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố và nâng cao...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong hai ngày (21-22/10).

Theo Đức Phương
vietnamplus.vn