Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình
Chủ Nhật 29/01/2023


Văn bản mới >> Thông báo

Phân bổ 212.805 kg gạo hỗ trợ học sinh
Cập nhật lúc 20:42 08/12/2022

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3367/QĐ-UBND về việc phân bổ 212.805 kg gạo hỗ trợ học sinh hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kì I năm học 2022 - 2023 và bổ sung năm học 2021 - 2022.

       Trong đó, học kì I năm học 2022 - 2023 phân bổ 193.020 kg; bổ sung năm học 2021 - 2022 là 19.785 kg. 
         UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án phân bổ gạo cho học sinh đợt 1 theo đúng số gạo tại Quyết định số 571/QĐ-TCDT ngày 14/9/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đảm bảo đúng quy định; đồng thời xây dựng phương án phân bổ đợt 2 số gạo còn thiếu so với nhu cầu sau khi được Tổng cục Dự trữ Nhà nước cấp bổ sung; hướng dẫn và giám sát việc phát gạo tại UBND các huyện có học sinh được hỗ trợ gạo. Ngoài ra, UBND các huyện tổ chức tiếp nhận gạo hỗ trợ cho các trường trên địa bàn, vận chuyển và cấp phát đến từng điểm trường có học sinh được hỗ trợ gạo, hướng dẫn các trường cấp phát đúng đối tượng.

Thùy Dương

TIN KHÁC