Vaccine van la bien phap quan trong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 1
 
 
 
Theo vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/vaccine-van-la-bien-phap-quan-trong-phong-chong-dich-covid19/841776.vnp