Bo GD-DT se trao quyen chon sach giao khoa cho cac nha truong? hinh anh 1Sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các nhà trường sẽ tự lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thay vì Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố như quy định hiện hành.

Đây là điểm mới căn bản trong dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến góp ý của dư luận.

Khi được ban hành, Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư số 25 quy định hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do Ủy ban Nhân dân, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố lựa chọn sách giáo khoa.

Tuy nhiên, theo dự thảo thông tư mới, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông do hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông hoặc giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Bo GD-DT se trao quyen chon sach giao khoa cho cac nha truong? hinh anh 2Các nhà trường sẽ được tự chọn sách giáo khoa phù hợp với đối tượng học sinh địa phương.
(Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập một hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập một hội đồng.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; đại diện tổ chuyên môn; đại diện giáo viên, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông. Người đã tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa và người làm việc ở các nhà xuất bản, các tổ chức có sách giáo khoa không được tham gia hội đồng.

Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên hội đồng tối thiểu là 5 người. 

Nhiệm vụ của hội đồng là tổ chức thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa của giáo viên; danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn lựa chọn. Từ đó, tổng hợp, đề xuất với người đứng đầu trường danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn lựa chọn sau khi đã thẩm định đạt yêu cầu. 

Bo GD-DT se trao quyen chon sach giao khoa cho cac nha truong? hinh anh 3Trong thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng việc lựa chọn sách giáo khoa thiếu minh bạch
khi tiếng nói giáo viên và các trường không có giá trị quyết định. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm về hoạt động, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch làm việc của hội đồng. Bên cạnh đó, chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở. 

Căn cứ vào kết quả của các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo trình, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các trường tại địa phương.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục sách được phê duyệt để sử dụng trong các trường trước 30/4 hàng năm. Trong quá trình sử dụng, nếu có kiến nghị của giáo viên, học sinh và phụ huynh, các trường đề xuất Phòng hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách.

Tại dự thảo Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra ba nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa.

Thứ nhất, lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Thứ hai, mỗi môn học, hoạt động giáo dục được thực hiện trong cơ sở giáo dục phổ thông ở mỗi khối lớp lựa chọn một sách giáo khoa.

Thứ ba, việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa là phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy - học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Kinh phí tổ chức lựa chọn sách giáo khoa do ngân saschnhaf nước bảo đảm và giao trong dự toán chi thường xuyên của các đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hàng năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo này đến ngày 20/12/2023./.

 
Theo Phạm Mai
vietnamplus.vn