Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình
Chủ Nhật 26/03/2023


Văn bản mới >> Thông báo

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU
Cập nhật lúc 10:39 28/01/2023

Theo báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Bình vừa diễn ra ngày 13/1/2023, ở tỉnh Quảng Bình, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục triệt để.

Ảnh minh họa.

Để tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương, nhất là cấp xã, các thành viên Ban Chỉ đạo IUU quán triệt nhất quán tư tưởng, quan điểm trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật vừa đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ người dân để cùng thực hiện có kết quả mục tiêu chung gỡ cảnh báo “thẻ vàng" của EC.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục