Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình
Thứ Ba 27/02/2024

Chuyên đề - Chuyên mục >> Kinh tế

Quy định mới nhằm ngăn tình trạng "ép" khách hàng mua bảo hiểm
Cập nhật lúc 15:36 14/11/2023

Thông tư 67 quy định các tổ chức tín dụng không được tư vấn, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trước và sau 60 ngày từ khi giải ngân toàn bộ khoản vay.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp bản giấy tài liệu tóm tắt cho bên mua bảo hiểm và phải có xác nhận của bên mua. (Ảnh: Vietnam+)
Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp bản giấy tài liệu tóm tắt cho bên mua bảo hiểm
và phải có xác nhận của bên mua. (Ảnh: Vietnam+)

Thông tư 67/2023/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 2/11 đã góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng như phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu thực tiễn thị trường.

Để làm rõ hơn về vấn đề này ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có cuộc trao đổi với báo Điện tử VietnamPlus.

Hoàn thiện khung khổ pháp lý

- Xin ông chia sẻ một số điểm mới bổ sung tại Thông tư 67/2023/TT-BTC so với các quy định hiện hành?

Ông Ngô Việt Trung: Thông tư 67 góp phần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm đồng thời đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan. Theo đó, một số nội dung mới đã được bổ sung so với các quy định hiện hành.

Cụ thể, về về cung cấp dịch vụ-sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng, thông tư này quy định hình thức cung cấp, thông báo về dịch vụ-sản phẩm; quy định về dịch vụ, kỹ thuật, bảo mật và lưu trữ dữ liệu, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cũng như doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

z4877262146915_764959bc14f77feb255c268072ec1a42.jpg
Ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, quy định mới về phương pháp, cơ sở tính phí sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm vi mô, bảo hiểm xe cơ giới, bao gồm thanh toán phí bảo hiểm phi nhân thọ-sản phẩm-tài liệu tóm tắt quy tắc, điều kiện-điều khoản bảo hiểm nhân thọ-bảo hiểm sức khỏe. Cụ thể chi tiết đến tài liệu minh họa bán bảo hiểm nhân thọ, tài liệu giới thiệu sản phẩm, bản yêu cầu bảo hiểm, bảng câu hỏi liên quan đến rủi ro bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm...

Đặc biệt, Thông tư đã bổ sung hoàn toàn mới so với quy định hiện hành về đăng tải thông tin và nội dung thông tin công khai bất thường.

Quản lý tư vấn bán bảo hiểm qua liên kết

- Một trong những điều được dư luận rất quan tâm trong Thông tư số 67 là những quy định mới về cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ông có thể phân tích cụ thể hơn về những điểm mới trong Thông tư về nội dung này?

Ông Ngô Việt Trung: Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và các văn bản hướng dẫn đã bổ sung một số quy định mới theo hướng tăng cường tính minh bạch. Mục tiêu đảm bảo quyền chủ động lựa chọn tham gia của khách hàng đồng thời tăng cường trách nhiệm giám sát và đảm bảo chất lượng của hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Điều này góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường công tác quản lý, giám sát, nâng cao tính minh bạch trong quá trình cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đảm bảo phát triển kênh phân phối này theo hướng hiệu quả, bền vững và đảm bảo được quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Để tăng cường tính minh bạch trong cung cấp bảo hiểm qua ngân hàng, quy định yêu cầu mỗi chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phải thiết lập một quầy giao dịch riêng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, tách biệt với khu vực hoạt động nghiệp vụ khác của tổ chức tín dụng. Cùng với đó, đại lý bảo hiểm phải thực hiện ghi âm quá trình tư vấn bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm phức tạp như sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm, các đại lý bảo hiểm, nhân viên (trong tổ chức hoạt động đại lý) phải cung cấp đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm các thông tin về sản phẩm bảo hiểm thông qua các tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng và cung cấp.

Về các tài liệu trong hợp đồng bảo hiểm, đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dài hạn, có giá trị hoàn lại, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp bản giấy tài liệu tóm tắt cho bên mua bảo hiểm và phải có xác nhận của bên mua. Mục đích để giúp họ dễ dàng tiếp cận hơn với các thông tin, hiểu rõ hơn về sản phẩm, quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước khi ra quyết định giao kết. Lưu ý, thời gian cân nhắc 21 ngày tham gia bảo hiểm được xác định kể từ khi bên mua bảo hiểm xác nhận đã nhận được các tài liệu nêu trên.

Hơn nữa, Thông tư có quy định rõ các ngân hàng hoạt động đại lý phải thông tin rõ cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm (được phân phối qua tổ chức tín dụng) không phải là sản phẩm của tổ chức tín dụng và việc tham gia sản phẩm bảo hiểm không phải là điều kiện bắt buộc để sử dụng các dịch vụ, sản phẩm khác của tổ chức tín dụng.

Ngăn chặn các hành vi “bắt chẹt”

- Thưa ông, để tăng cường trách nhiệm giám sát và đảm bảo chất lượng của hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, quy định mới đối với các tổ chức tín dụng hoạt động đại lý bảo hiểm như thế nào?

Ông Ngô Việt Trung: Để đảm bảo quyền chủ động lựa chọn tham gia của khách hàng, Thông tư quy định các doanh nghiệp phải thiết lập công cụ tính toán trên website và có hướng dẫn, để khách hàng có thể chủ động cũng như tự xây dựng kế hoạch bảo hiểm phù hợp với bản thân, trước khi lựa chọn giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Đặc biệt, các tổ chức tín dụng không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước 60 ngày và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay.

Thêm vào đó, các tổ chức tín dụng phải thiết lập bộ phận chuyên trách để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm và có quy trình giám sát, kiểm soát chất lượng việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm của các nhân viên trong tổ chức đại lý. Quy trình này phải đảm bảo các nhân viên thực hiện hoạt động đại lý tuân thủ đúng các nguyên tắc và các nội dung được ủy quyền tại hợp đồng đại lý cùng quy định của pháp luật có liên quan.

bao_hiem_nhan_tho.jpg
Bộ Tài chính đã bổ sung giới hạn đối với chi phí thưởng, hỗ trợ đại lý nhằm đảm bảo hiệu quả
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm. (Ảnh: Vietnam+)

Điểm mới khác tại Thông tư là các doanh nghiệp bảo hiểm được phép tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với chất lượng hoạt động đại lý của nhân viên trong tổ chức đại lý.

Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện việc giám sát và kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động giới thiệu, tư vấn sản phẩm của các nhân viên của tổ chức hoạt động đại lý. Doanh nghiệp bảo hiểm phải kịp thời phối hợp với tổ chức hoạt động đại lý để kiểm tra, rà soát, xử lý các khiếu nại của bên mua bảo hiểm liên quan đến việc tư vấn của nhân viên của tổ chức hoạt động đại lý và xử lý vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, nội dung Thông tư có sửa đổi các giới hạn đối với các khoản hoa hồng theo hướng yêu cầu phân bổ thời gian chi trả hoa hồng dài hơn nhằm khuyến khích đại lý chú trọng vào chất lượng khai thác và duy trì hợp đồng bảo hiểm. Bộ Tài chính cũng bổ sung giới hạn đối với chi phí thưởng, hỗ trợ đại lý nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, hướng tới phát triển chất lượng hơn là tập trung vào số lượng./.

- Xin cảm ơn ông!

Theo vietnamplus.vn

 

VIDEO NỔI BẬT

Xem thêm

Bệnh viện Y Dược Quảng Bình - Nơi gửi gắm niềm tin

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Giới thiệu phim

 • Truy hồi công lý

Next

LỊCH TRUYỀN HÌNH  

Chương trình truyền hình 27/02/2024

6h00 Giới thiệu chương trình
6h05 Quảng Bình ngày mới
6h20 Khám phá Quảng Bình: Đặc sắc hội thi cá trắm trên sông Son
6h25 Phóng sự: Bệnh viện Y Dược Quảng Bình - Nơi gửi gắm niềm tin
6h35 Lao động và công đoàn
6h50 Vì chủ quyền an ninh biên giới
7h05 Phim truyện: Thiên đường ở bên ta - Tập 18
7h45 Dọc miền đất nước
8h00 Câu chuyện âm nhạc
8h15 Sách hay thay đổi cuộc đời
8h30 Phim tài liệu: Những giải mã mang tên Việt Nam - Tập 6
9h00 Không gian văn hóa nghệ thuật
9h15 Công thương Quảng Bình
9h30 Nhịp sống Tây Nguyên
9h45 Phim tài liệu: Phạm Ngọc Thạch - người thầy thuốc trọng nghĩa thương dân
10h20 Dọc miền đất nước
10h35 Tác giả tác phẩm: Chiếc võng rừng
10h55 Quảng Ninh xưa và nay: Đình Yên Giang - bên dòng sông huyền thoại
11h00 Ký sự: Đất và người phương Nam - Tập 14
11h30 Thời sự
12h00 Phim truyện: Vùng ven một thời con gái - Tập 9
12h40 Phim tài liệu: Những giải mã mang tên Việt Nam - Tập 6
13h10 Ca nhạc: Chào xuân 2024
13h30 Người cao tuổi
13h45 Câu chuyện âm nhạc
14h00 Tuổi hoa
14h15 Sách hay thay đổi cuộc đời
14h30 Vì chủ quyền an ninh biên giới
14h45 Dọc miền đất nước
15h00 Phim truyện: Thiên đường ở bên ta - Tập 18
15h45 Thi đua là yêu nước
16h00 Phim tài liệu: Phạm Ngọc Thạch - người thầy thuốc trọng nghĩa thương dân
16h30 Bình Phước - Đất và người
16h40 Dân tộc và miền núi
17h00 Thời sự
17h10 Khám phá Quảng Bình: Đặc sắc hội thi cá trắm trên sông Son
17h20 Nhịp sống kinh tế
17h30 Phim truyện: Vùng ven một thời con gái - Tập 9
18h15 Nhìn ra thế giới
18h30 Giáo dục và đào tạo
18h45 Phóng sự: Bệnh viện Y Dược Quảng Bình - Nơi gửi gắm niềm tin
19h00 Tiếp sóng Thời sự VTV
19h45 Thời sự
20h15 Phóng sự: Tự hào chiến sĩ ngành Y
20h30 QBTV Chào xuân 2024
21h25 Khám phá Quảng Bình: Đặc sắc hội thi cá trắm trên sông Son
21h30 Nhịp sống kinh tế
21h40 Vì chủ quyền an ninh biên giới
21h55 Phim tài liệu: Đi theo ánh lửa từ trái tim mình

VIDEO CLIP

Previous
 • Trailer: Hào khí Quảng Bình 420 năm (1604 - 2024)

 • Nhộn nhịp nghề làm hương những ngày cận Tết

 • QUẢNG BÌNH - ẤN TƯỢNG NĂM 2023

 • Trailer Đại nhạc hội âm nhạc EDM và chương trình Countdown

 • Trailer Sức khỏe là vàng - số 5

 • Trailer Sức khỏe là vàng - số 4

 • Đặc sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình

 • Bình chọn biểu trưng tỉnh Quảng Bình

 • Trailer Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"

 • Đại Giang mạn ký

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 2/27/2024 12:09:19 PM
MuaCKBán
AUD 15,696.51 15,855.0616,364.48
CAD 17,792.10 17,971.8118,549.25
CHF 27,314.11 27,590.0128,476.48
CNY 3,354.66 3,388.553,497.95
DKK - 3,523.403,658.50
EUR 26,069.56 26,332.8927,500.30
GBP 30,456.13 30,763.7731,752.21
HKD 3,071.52 3,102.553,202.23
INR - 296.64308.52
JPY 158.91 160.51168.19
KRW 16.01 17.7919.41
KWD - 79,979.9283,181.35
MYR - 5,105.945,217.55
NOK - 2,297.122,394.77
RUB - 255.37282.71
SAR - 6,555.526,817.93
SEK - 2,347.912,447.71
SGD 17,880.81 18,061.4218,641.73
THB 607.01 674.45700.31
USD 24,455.00 24,485.0024,825.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 11:33:02 AM 27/02/2024
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 77.500 79.500
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 63.800 65.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 63.800 65.100
Vàng nữ trang 99,99% 63.600 64.600
Vàng nữ trang 99% 62.460 63.960
Vàng nữ trang 75% 46.605 48.605
Vàng nữ trang 58,3% 35.816 37.816
Vàng nữ trang 41,7% 25.091 27.091
qc qc