Thứ 7 17/04/2021 

Văn bản mới >> Thông báo

Thông báo về việc gửi tác phẩm báo chí dự Giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XV - năm 2020
Cập nhật lúc 17:25 08/04/2021

Nhằm bảo đảm cho việc xét và trao Giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XV - năm 2020 đảm bảo thành công tốt đẹp, Thường trực Hội đồng Giải - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình ban hành Hướng dẫn tuyển chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải Báo chí tỉnh lần thứ XV - năm 2020, cụ thể như sau:

I. Điều kiện dự Giải

1. Về tác giả

Là công dân Việt Nam bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Quảng Bình đ­ược đăng tải trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí…) do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép.

Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của ng­ười làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí xuất bản và luật pháp khác.

2. Về tác phẩm

Tác phẩm dự Giải bao gồm các thể loại báo chí nh­ư: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu thời sự truyền hình, ảnh báo chí… phản ánh về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội tỉnh Quảng Bình đã được đăng tải từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng đã đư­ợc Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép.

Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian trên đã đ­ược trao giải thư­ởng ở các cuộc thi trong tỉnh, các ngành hoặc liên ngành Trung ­ương tổ chức vẫn đư­ợc quyền tham dự giải Báo chí tỉnh như­ng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Đối với những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 01/01/2020 mà chưa tham dự Giải Báo chí Quảng Bình năm 2019 thì được gộp vào các kỳ sau (đăng, phát sóng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự giải 2020.

II. Tiêu chuẩn xét chọn

1. Về nội dung:

Tác phẩm báo chí dự Giải phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê h­ương, đất n­ước; phản ánh trung thực các vấn đề, các sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh trong tỉnh. Chú trọng đề tài về xây dựng Đảng, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XVII của tỉnh và Đại hội lần thứ XII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong năm 2020 với nhiều sự kiện lớn của tỉnh cũng như của đất nước...; khuyến khích các tác phẩm báo chí về phát triển du lịch; phát triển các ngành nghề truyền thống; đánh bắt, chế biến hải sản; về xúc tiến đầu t­ư, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh; về g­ương người tốt việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nhất là những nỗ lực trong phòng, chống thiên tai, lũ lụt, đại dịch Covid-19; phê phán, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; thông tin chính xác và kịp thời những sự kiện quan trọng diễn ra trong tỉnh.

Không xét các tác phẩm có yếu tố h­ư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn, ảnh nghệ thuật…)

2. Yêu cầu về chất l­ượng và hiệu quả xã hội của tác phẩm:

- Thông tin chính xác, trung thực, khách quan.

- Nêu đ­ược vấn đề mới, có tính phát hiện.

- Đề cập những vấn đề đư­ợc lãnh đạo Đảng, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, có tính định hư­ớng dư­ luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội.

- Tác phẩm biểu dư­ơng điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải thật sự phát huy hiệu quả trong thực tế và đ­ược xã hội thừa nhận.

- Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải đ­ược các cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng sự thật hoặc đã đư­ợc các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và khắc phục, sửa chữa.

- Tác phẩm đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, còn có những ý kiến khác nhau thì phải được cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

3. Về hình thức thể hiện:

a. Đối với báo in và báo điện tử

- Đối với báo in: Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, viết về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên chung loạt bài.

- Đối với báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử, không xét những tác phẩm lấy từ báo in.

Thể hiện được tính đặc trưng của báo điện tử là ngắn, gọn, có tính liên kết, tính đa phương tiện.

Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, viết về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

b. Đối với báo phát thanh:

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một hoặc nhiều kỳ.

- Thể hiện đ­ược đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, truyền cảm, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lư­ợng, hấp dẫn.

- Thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

c. Đối với báo hình:

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một hoặc nhiều kỳ.

- Thể hiện được đặc điểm của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất l­ượng.

- Thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

d. Đối với ảnh báo chí:

- Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, đ­ược thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.

- Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

- Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

III. Quy định về số l­ượng tác phẩm, tác giả gửi dự giải

1. Số lượng tác phẩm dự giải của mỗi tác giả, nhóm tác giả:

Mỗi tác giả hoặc mỗi nhóm tác giả chỉ được chọn gửi 01 tác phẩm dự giải và mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở 01 tác phẩm hoặc trong 01 nhóm tác giả (tác giả là người quay phim, được đứng tên tối đa trong 03 nhóm tác giả). Riêng tác phẩm ảnh báo chí tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm.

2. Tác phẩm, tác giả tham dự Giải:

Tất cả các tác phẩm dự giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Những tác phẩm không đúng Hướng dẫn sẽ bị loại. Hội đồng giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt giải, không chấp nhận đổi tên bút danh sang tên thật.

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài, phải có bản dịch ra tiếng Việt. In bằng tiếng dân tộc, phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa/USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm.

- Đối với tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa DVD hoặc USB, mỗi đĩa/USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

Lưu ý: Các tác phẩm truyền hình và phát thanh ngoài gửi theo quy định trên, đồng thời có thể gửi qua địa chỉ server với file đường truyền internet như sau:

+ Với Phát thanh (file âm thanh):

ftp://123.25.116.100

user name: giaibaochiqb

PASSWORD: quangbinh2019

Thư mục: PHAT THANH

+ Với Truyền hình (file hình ảnh):

ftp://123.25.116.100

USER: giaibaochiqb

PASSWORD: quangbinh2019

Thư mục: TRUYEN HINH

(Thông tin hỗ trợ liên hệ theo số ĐT: 0985225503 - Trương Hoàng Ngọc Ánh, Phòng KTSXCT, Đài PT - TH Quảng Bình)

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Hướng dẫn này.

Thời hạn gửi tác phẩm dự giải về Hội Nhà báo tỉnh chậm nhất là ngày 15/4/2021 (tính theo dấu bưu điện).

Theo địa chỉ: Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình, đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Ngoài bìa ghi rõ: Bài dự Giải Báo chí Quảng Bình lần thứ XV- năm 2020.

(Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần trao đổi, góp ý, đề nghị liên hệ với Hội đồng giải qua Tổ Thư ký tổng hợp giải Báo chí Quảng Bình. Điện thoại: 0232.3.823.609; 0989075475).

 

                             

VIDEO CLIP

Previous
 • Các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2021

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 15

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 14

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 11

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 9

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 8

 • Giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (nCoV 2019)

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 1

 • VOV BACSI24

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 3

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 4

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 13

 • Đánh giặc Corona

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 5

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 7

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 17

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 6

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 13

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 12

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 10

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 2

 • THÔNG ĐIỆP 5K

 • HỎI ĐÁP VỀ BẦU CỬ - SỐ 16

Next


GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Huế mùa mai đỏ

 • Tào Tháo

 • Tha thứ cho anh

 • Bí mật của chồng tôi

Next
Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 4/17/2021 10:06:06 AM
MuaCKBán
AUD 17,429.64 17,605.7018,157.65
CAD 17,936.22 18,117.3918,685.38
CHF 24,400.11 24,646.5725,419.26
CNY 3,465.71 3,500.723,611.01
DKK - 3,646.533,783.49
EUR 26,775.78 27,046.2428,174.59
GBP 30,993.78 31,306.8432,288.33
HKD 2,895.62 2,924.873,016.57
INR - 308.00320.09
JPY 206.04 208.12216.80
KRW 17.88 19.8621.76
KWD - 76,432.9979,432.41
MYR - 5,537.645,654.41
NOK - 2,698.322,810.89
RUB - 302.81337.42
SAR - 6,135.426,376.19
SEK - 2,677.482,789.18
SGD 16,860.58 17,030.8917,564.82
THB 654.48 727.20754.51
USD 22,950.00 22,980.0023,160.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 10:02:25 AM 17/04/2021
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 55.180 55.620
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 52.150 52.750
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 52.150 52.850
Vàng nữ trang 99,99% 51.750 52.450
Vàng nữ trang 99% 50.931 51.931
Vàng nữ trang 75% 37.491 39.491
Vàng nữ trang 58,3% 28.731 30.731
Vàng nữ trang 41,7% 20.024 22.024
qc